Oznámení o ukončení

Vážený zákazníku,

od založení společnosti byl náš přístup vždy velmi opatrný a obezřetný. Vždy jsme měli dodávku pro naše zákazníky v plné výši zajištěnou dopředu a přijímali jsme pouze solventní zákazníky. Dne 21. března 2022 nám bylo bohužel oznámeno, že náš subjekt zúčtování (tj. subjekt, který řídí tzv. odchylku a od kterého energie nakupujeme velkoobchodně) ukončuje svoji činnost.

Tím jsme se dostali do situace, kdy nemáme přístup k zajištěné komoditě a nemůžeme dále pokračovat v dodávkách energií. Nastalá situace pro nás nemá jiné řešení, neboť v aktuální energetické krizi, které čelíme, je nemožné najít alternativu v podobě jiného subjektu zúčtování. Musíme Vám proto oznámit, že jsme nuceni ukončit naši dodavatelskou činnost.

Nikdy jsme na trhu nespekulovali, vždy jsme se chovali korektně a korektně se budeme chovat i nadále. Očekáváme, že splníme veškeré závazky naší společnosti.

Co se bude nyní dít:

  • Všichni naši odběratelé elektřiny se budou od 23.3.2022 nacházet u dodavatele poslední instance, tzv. DPI. Dodávku elektřiny budete mít tedy stále zajištěnou a nemusíte se obávat přerušení odběru.
  • Všichni naši odběratelé plynu se budou od 25.3.2022 nacházet u dodavatele poslední instance, tzv. DPI. Dodávku plynu budete mít tedy stále zajištěnou a nemusíte se obávat přerušení odběru.
  • Podklady pro závěrečná vyúčtování nám zašle distributor. I přesto doporučujeme stavy elektroměrů a plynoměrů nám nahlásit nejpozději do 3 dnů od ukončení dodávky, tak abychom je mohli distributorům včas předat a tím předejít případným nesrovnalostem v konečném vyúčtování.
  • Vyúčtování zpravidla bývá vystaveno do 3 týdnů od ukončení dodávky a faktury budou průběžně vystavovány a odesílány v závislosti na obdržených podkladech od distributorů.

Přeplatky i složené kauce Vám budeme vracet v následujících týdnech po vystavení konečných faktur. Stejně tak bude nutné uhradit i nedoplatky.

Prosíme, pamatujte na zrušení nastavených trvalých příkazů u platebních kalendářů.

Zároveň doporučujeme nastalou situaci řešit tak, abyste v režimu DPI zůstali co možná nejkratší dobu, tzn. co nejdříve převedli své odběry k jinému „standartnímu“ dodavateli.

Všem se velmi omlouváme za vzniklé komplikace, neboť si uvědomujeme a vážíme Vaší důvěry. Tato situace nás mrzí a zasahuje stejně jako Vás. Obzvlášť proto, že jsme komoditu měli řádně nakoupenou, ale s ukončením činnosti našeho subjektu zúčtování ji však nelze Vám jako koncovému zákazníkovi dodat.

Závěrem bychom Vás chtěli požádat o trpělivost a shovívavost při řešení Vašich záležitostí.

S pozdravem, úctou a velkým poděkováním za naši spolupráci. 

 

Ing. Jan Pavlíček
obchodní ředitel

2023 © Manta Energy a.s.