Kdo je distributor?

Distributor elektrické energie nebo zemního plynu je společnost, která vlastní a zajišťuje údržbu plynovodu nebo elektrického vedení (tzv. přenosové soustavy) a umožňuje dopravu plynu, elektřiny do vaší domácnosti, tedy koncovému zákazníku. Na vašem vyúčtování jste si určitě všimli rubriky "regulované platby", která shrnuje právě poplatky, které měsíčně či ročně platíte za služby distribuční společnosti.
Na území České republiky operují tři distributoři elektřiny (ČEZ, E.ON a PRE) a tři distributoři zemního plynu (RWE GasNet, E.ON a Pražská plynárenská). To znamená, že celé území republiky je rozděleno do tří distribučních území, kdy každé území spravuje jedna distribuční společnost. Vašeho distributora si tedy nemůžete vybrat a závisí na místě, kde žijete.

2023 © Manta Energy a.s.