Co je EIC kód v plynárenctví?

EIC (Energy identification code) je 16 místní kód, který je přidělen odběrnému místu a umožňuje na evropské úrovni identifikovat distributora energie. V ČR tento kód vydává operátor trhu, v případě plynu je to Evropská síť provozovatelů přenosových soustav pro plyn. EIC je nepřenosný na jiné odběrné místo, ale je přenosný mezi osobami.
Pokud se tedy budete stěhovat, EIC zůstává spojený s odběrným místem a přechází tak na nového nájemce či vlastníka bytu. V ČR působí tři hlavní tři distributoři zemního plynu: RWE GasNet, E.ON Distribuce a Pražská Plynárenská.

2023 © Manta Energy a.s.