Co je MWH?

Zkratka Wh je zkratka pro jednotku watthodina, která je jednotkou energie. 1 Wh vyjadřuje množství energie, které je třeba k nepřetržitému chodu elektrického zařízení během celé jedné hodiny. Každý elektrospotřebič ve vaší domácnosti je vybaven štítkem, který určuje jeho výkon (nebo také příkon) ve Wattech, například příkon rychlovarné konvice může být 2000W. Pokud tedy budeme konvici udržovat v provozu po dobu jedné hodiny, spotřebuje 2000 Wh. Watthodina vyjadřuje množství spotřebované elektřiny během jedné hodiny.
1 kilowatthodina (kWh) je tisíci násobkem 1 Wh, tzn. 1000 Wh = 1kWh. Dodavatelé elektřiny uvádějí ve svých nabídkách ceny za odebranou 1MWh elektřiny (1MWh = 1 000 000 Wh), a to z důvodu, že kalkulují s roční spotřebou elektrické energie ve vaší domácnosti.

2023 © Manta Energy a.s.