Co je EAN?

Kód elektroměru EAN (European Article Number) slouží k identifikaci odběrného místa a nalezneme je snadno na faktuře v místě, kde je uvedena adresa odběrného místa nebo přímo na zařízení elektroměru. Každému odběrnému místu je přidělené jedinečné 18 místné číslo, na jehož základě lze dovodit, ke které distribuční soustavě jste připojeni.
Po zániku odběrného místa zaniká i EAN, ale při změně spotřebitele odběrného místa se kód přenáší na nového zákazníka. V ČR působí tři hlavní dist ributoř i elektrické energie: ČEZ Distribuce, PRE Distribuce a E.ON Distribuce.

Co je EIC kód?

EIC (Energy identification code) je 16 místní kód, který je přidělen odběrnému místu a umožňuje na evropské úrovni identifikovat distributora energie. V ČR tento kód vydává operátor trhu, v případě plynu je to Evropská síť provozovatelů přenosových soustav pro plyn. EIC je nepřenosný na jiné odběrné místo, ale je přenosný mezi osobami.
Pokud se tedy budete stěhovat, EIC zůstává spojený s odběrným místem a přechází tak na nového nájemce či vlastníka bytu. V ČR působí tři hlavní tři distributoři zemního plynu: RWE GasNet, E.ON Distribuce a Pražská Plynárenská.

Dvoutarifní sazba - vysoký, nízký tarif

Denní a noční proud – dříve se používalo dnes již zavádějící rozdělení na denní a noční proud. Odráželo to skutečnost, že distributoři elektrické energie nabízeli výhodnější cenu za elektřinu během nočních hodin. Dnes jsou hodiny nízkého tarifu rozloženy do celého dne a jejich spuštění, respektive střídání, je v režii vašeho distributora elektrické energie. Zpravidla existuje 8 typů dvoutarifních sazeb. Jednotliví dodavatelé jim v rámci svých marketingových strategií dali různé názvy, ale sazby jako takové zůstávají v podstatě neměnné.
Princip dvoutarifní sazby je založen na potřebě stabilizovat distribuci elektřiny. Energeticky náročné spotřebiče proto odebírají elektřinu během nízkého tarifu a ve vysokém tarifu jsou blokovány.

Co je MWh?

Zkratka Wh je zkratka pro jednotku watthodina, která je jednotkou energie. 1 Wh vyjadřuje množství energie, které je třeba k nepřetržitému chodu elektrického zařízení během celé jedné hodiny. Každý elektrospotřebič ve vaší domácnosti je vybaven štítkem, který určuje jeho výkon (nebo také příkon) ve Wattech, například příkon rychlovarné konvice může být 2000W. Pokud tedy budeme konvici udržovat v provozu po dobu jedné hodiny, spotřebuje 2000 Wh. Watthodina vyjadřuje množství spotřebované elektřiny během jedné hodiny.
1 kilowatthodina (kWh) je tisíci násobkem 1 Wh, tzn. 1000 Wh = 1kWh. Dodavatelé elektřiny uvádějí ve svých nabídkách ceny za odebranou 1MWh elektřiny (1MWh = 1 000 000 Wh), a to z důvodu, že kalkulují s roční spotřebou elektrické energie ve vaší domácnosti.

Co je hlavní jistič a jak zjistím jeho hodnotu?

Hlavní jistič je vypínač, který najdeme před elektroměrem, a který omezuje výši maximálního odebíraného elektrického výkonu v odběrném místě. Jinými slovy v případě kdy dochází k překročení nastavené hodnoty odběru, hlavní jistič přeruší dodávku elektrické energie a zabrání tak přetížení vodičů nebo zkratu.
Poplatek "za jistič" - hodnota jističe, který používáme se odráží v naší platbě dodavateli elektrické energie. Součástí celkové ceny za odebranou elektrickou energii je totiž také tzv. poplatek za rezervovaný příkon (tvoří asi 7% ceny za 1kWh). Jedná se poplatek za rezervaci určitého množství energie pro každé odběrné místo a platíme ho paušálně i v případě, že dané množství energie nevyužijeme. Jeho cena tedy neodráží množství odebrané energie, ale právě hodnotu jističe. Čím větší hodnota jističe, tím větší množství energie je vám "rezervováno" a tím větší je poplatek dodavateli.

Kdo je distributor?

Distributor elektrické energie nebo zemního plynu je společnost, která vlastní a zajišťuje údržbu plynovodu nebo elektrického vedení (tzv. přenosové soustavy) a umožňuje dopravu plynu, elektřiny do vaší domácnosti, tedy koncovému zákazníku. Na vašem vyúčtování jste si určitě všimli rubriky "regulované platby", která shrnuje právě poplatky, které měsíčně či ročně platíte za služby distribuční společnosti.
Na území České republiky operují tři distributoři elektřiny (ČEZ, E.ON a PRE) a tři distributoři zemního plynu (RWE GasNet, E.ON a Pražská plynárenská). To znamená, že celé území republiky je rozděleno do tří distribučních území, kdy každé území spravuje jedna distribuční společnost. Vašeho distributora si tedy nemůžete vybrat a závisí na místě, kde žijete.

Kdo je dodavatel?

Dodavatel zemního plynu je společnost, která se zabývá obchodováním na trh s energiemi a nabízí klientům ceník, ze kterou jim elektřinu nebo zemní plyn prodá (pozn. distributor následně zajišťuje pouze "dopravu" do odběrného místa). Dodavatelů zemního plynu i elektřiny je na českém trhu nespočet, někteří se zaměřují pouze na velkodběratele, někteří pouze na maloodběratele a domácnosti.
Přirozeně vzniklo rozdělení dodavatelů na ty tradiční, kteří dominovali českému trhu před liberalizací obchodu s energiemi (ČEZ, RWE, PRE, E.ON) a na dodavatele tzv. alternativní, kteří vstoupili na trh po liberalizaci v roce 2006.
Dodavatele energie si každý zákazník vybírá sám a může tedy ovlivnit cenu, za kterou mu bude odběr plynu nebo elektřiny účtovaný.

Chci změnit výši záloh?

Prosím kontaktujte nás. Připravte si Vaše zákaznické číslo.

Přišla mi upomínka, ale já jsem zaplatil?

Zkontrolujte si prosím číslo účtu na který byla uhrazena platba, den platby, částku a variabilní symbol platby. Poté nás kontaktujte. Připravte si Vaše zákaznické číslo.

Mám přeplatek nebo nedoplatek?

Pokud máte na vyúčtovací faktuře větu "Uhraďte prosím částku xxx kč na náš účet." máte nedoplatek. Prosím uhraďte danou částku do data splatnosti faktury.
Pokud máte na vyúčtovací faktuře větu "Přeplatek Vám bude vrácen na Váš účet." máte přeplatek. Přeplatek Vám bude zaslán do data splatnosti na Váš účet.

Chci zjistit cenu energií od Manta Energy.

Cena za 1 MWh je uvedena ve smlouvě nebo ve vyúčtovací faktuře v sekci doúčtování silové energie.

Pokud budu mít problém s dodávkou elektřiny, s kým budu řešit tyto problémy?

Výpadky elektřiny způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, poruchami sítě apod. je nutné řešit jako dosud s distribučními společnostmi.
Kontakty:
ČEZ distribuce - tel.: 800 850 860
EON distribuce - tel.: 800 225 577
PRE distribuce - tel.: 224 915 151

Pokud budu mít problém s dodávkou zemního plynu, s kým budu řešit tyto problémy?

Výpadek dodávky zemního plynu je nutné řešit jako doposud s distribučními společnostmi.
Kontakty:
RWE Gasnet - tel.: 800 113 355
EON distribuce - tel.: 800 225 577
Pražská plynárenská - tel.: 1239

2023 © Manta Energy a.s.