Co je EAN?

Kód elektroměru EAN (European Article Number) slouží k identifikaci odběrného místa a nalezneme je snadno na faktuře v místě, kde je uvedena adresa odběrného místa nebo přímo na zařízení elektroměru. Každému odběrnému místu je přidělené jedinečné 18 místné číslo, na jehož základě lze dovodit, ke které distribuční soustavě jste připojeni.
Po zániku odběrného místa zaniká i EAN, ale při změně spotřebitele odběrného místa se kód přenáší na nového zákazníka. V ČR působí tři hlavní dist ributoř i elektrické energie: ČEZ Distribuce, PRE Distribuce a E.ON Distribuce.

2023 © Manta Energy a.s.