Jak se převádí kWh na MWh?

1 kilowatthodina (kWh) je tisíci násobkem 1 Wh,

tzn. 1000 Wh = 1kWh. Dodavatelé elektřiny uvádějí ve svých nabídkách ceny za odebranou 1MWh elektřiny (1MWh = 1 000 000 Wh), a to z důvodu, že kalkulují s roční spotřebou elektrické energie ve vaší domácnosti.

2023 © Manta Energy a.s.