Pokud chcete elektřinu, distribučním poplatkům se nevyhnete. Skrývají se v regulované ceně elektřiny

Víte za co a kolik platíte?

Rozsvícená žárovka, mobil na nabíječce, rozehřátá trouba s bábovkou, televize vysílající váš oblíbený seriál… Nic z toho by se neobešlo bez elektřiny. A stejně jako většina věcí, ani elektřina, která proudí k vám domů, není zadarmo. Musí se vyrobit a někudy docestovat až k vám do zásuvky, a to něco stojí. Z rodinného rozpočtu potom částka za elektřinu každý měsíc uzme svůj kus.

Při pohledu na vaši fakturu, respektive na roční vyúčtování, zjistíte, že však neplatíte
jen za elektřinu, kterou skutečně spotřebujete. Součástí ceny za elektřinu jsoui další položky.

Obecně se dá cena elektřiny rozdělit na dvě složky –Logo ERUregulovanou neregulovanou. Druhou jmenovanou můžete ovlivnitvýběremdodavateleenergie, tu první však neovlivníte. Regulovanou cenu elektřiny totiž určuje Energetický regulační úřad (ERÚ) a je pro všechny dodavatele závazná a neměnná. Tvoří ji poplatky subjektům, které se na celém procesu distribuce elektřiny podílí.

Je potřeba říci, že regulovaná cena elektřiny je na vaší faktuře poměrně výrazná část, a to proto, že v případě průměrného odběratele, jakým je běžná domácnost, tvoří dokonce více než polovinu z celkové částky za elektřinu.

Jde o zhruba 57 % ceny, kterou platíte za elektřinu.

Ve vyúčtování v rámci regulované platby elektřiny naleznete tyto položky:

  • platba za distribuci elektřiny (podle spotřeby v MWh)
  • platba za jistič (fixní měsíční platba)
  • poplatek za systémové služby (podle spotřeby v MWh)
  • příspěvek na obnovitelné zdroje (podle spotřeby MWh nebo dle  velikosti jističe – ve faktuře je použit výhodnější výpočet pro odběratele)
  • poplatek operátorovi trhu OTE (fixní měsíční platba)

A co všechny tyto poplatky obnáší?

Taková platba zadistribuci elektřiny náleží distributorům elektřiny, kteří se starají o Co všechno platba obnáší?dopravu elektrické energie do vašeho domu. Pravděpodobně ji až k vám domů skrz elektrické vedení distribuuje jeden ze 3 hlavních distributorů -  ČEZ Distribuce, a.s., EG.D, a.s. nebo PREdistribuce, a.s.. Další, ovšem ne až tak rozšířenou možností, je to, že ji k vám distribuuje některý z provozovatelů lokálních distribučních soustav, tzv. LDS, které  jsou vnořeny do 3 výše zmíněných hlavních distribučních soustav. Platba za jistič je jinými slovy poplatek za rezervovaný příkon a odvíjí se od velikosti hlavního jističe a počtu fází. Obě položky určuje ERÚ. Z těchto poplatků, které tvoří největší část regulované složky, se potom hradí investice do přenosových a distribučních soustav. Do budoucna proto lze zřejmě očekávat navyšování regulované ceny elektřiny. Česká přenosová soustava se svou délkou několik tisíc kilometrů totiž vyžaduje značné investice. To se potvrzuje tím, že tyto položky meziročně vždy o několik procent vzrostou.

Systémové služby pokrývají náklady na údržbu národní energetické struktury – tedy vedení vysokého napětí a s ním spojené technologie, které spravuje státem vlastněná společnost ČEPS, a.s. včetně udržování energetické stability rozvodné sítě.

Příspěvkem na obnovitelné zdroje je dotována výkupní cena energie z obnovitelných zdrojů. Účelem příspěvku je snaha podpořit výstavbu nových ekologicky šetrných zdrojů energie, které by mohli být řešením možného problému při dočerpání stávajících kapacit tradičních zdrojů energie jako je uhlí.

Poslední položka - platba za služby regulátora trhu putuje společnosti OTE (tedy Operátorovi trhu s elektřinou), která se stará o denní trh s elektřinou, a s trochou nadsázky by se dalo říci, že se jedná o evidenční energetický orgán.

Užitečné informace

Zpracování osobních údajů Kariéra | Rady a tipy  | Ke stažení

KOHO PODPORUJEME

2021 © Manta Energy s.r.o.