Kotlíkové dotace 2021

16.srpen 2021
Zpět na výpis článků

Dle nejnovějších informací budou kotlíkové dotace pokračovat až do roku 2022. Nově mohou žádat domácnosti s nižšími příjmy nebo majitelé rekreačních objektů.

Co je to kotlíková dotace, kdo o ni může požádat a jakou dotaci lze očekávat?

 

Co je to kotlíková dotace?


Jedná se o program Ministerstva životního prostředí na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla. Kotlíkové dotace poprvé odstartovaly v roce 2015 a patří mezi nejúspěšnější dotační programy. Od 1. září 2022 bude podle Zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Vytápět starými kotli na uhlí či dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy, bude zakázáno. Majitelům nemovitostí, kteří výměnu neekologického zdroje tepla nezajistí, hrozí finanční sankce až 50.000 Kč nebo znemožnění vytápění pomocí starého kotle. 

Je tedy nezbytně nutné zařídit výměnu starého nevyhovujícího kotle za nový ekologický zdroj vytápění. Dle průzkumu může být na území České republiky stále až 300 000 neekologických kotlů na pevná paliva v provozu, které čekají na svou výměnu díky dalšímu kolu Kotlíkových dotací.

Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci

Domácnosti s nižšími příjmy 

 • Dotace 95 % způsobilých výdajů náleží samoživitelům nebo seniorům.
 • Žadatelé mají možnost možnost získat prostředky na výměnu kotle již před její výměnou pomocí zálohového financování.
 • Ti, kteří kritéria nesplňují, mohou zažádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám.
 • Kritéria pro využití dotace:
  • Výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně.


Domácnosti v průměrnými až vyššími příjmy

 • Dotaci až 50 % na výměnu starého uhelného kotle v programu Nová zelená úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR mohou žádat domácnosti s průměrným až vyšším příjmem. 
 • Ostatní domácnosti bez nutnosti doložení příjmů
 • Stejně jako domácnosti s průměrnými až vyššími příjmy mohou získat až 50% dotaci na výměnu kotle v programu Nová zelená úsporám.
 • Tato dotace je vyplácena vždy až po realizaci opatření a není zde možnost získat prostředky na výměnu kotle před výměnou.

Podmínky žádosti o kotlíkovou dotaci

 1. Žadatel musí být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti. Může se jednat o vlastníka rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu (je zde nutnost trvalého pobytu).
 2. Formuláře a dokumentace, které je pro žádost potřeba doložit, má každý kraj odlišně. Proto se vždy předem informujte telefonicky nebo prostřednictvím internetu, ať nejdete na úřad zbytečně několikrát. 
 3. Přetrvává dlouhodobý 10% bonus z celkové výše dotace v programu Nová zelená úsporám pro domácnosti z Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.
 4. Nová zelená úsporám poskytuje žadatelům možnost si nakombinovat různá ekologická opatření (např. výměnu zdroje a zateplení objektu) a získat tak vyšší celkovou dotaci (bonus cca 20.000 Kč).

S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů kotlů ve vašem kraji, neváhejte s vaší žádostí o kotlíkovou dotaci příliš dlouho. Při kontrole výměny kotle po vypršení lhůty stačí majitelům nemovitostí, kteří si o dotaci požádají, doložit schválenou žádost úřadům. Pouze tak nebudou v případě kontroly po 1. září 2022 platit sankci za nevyměněný kotel a dostanou další rok na jeho výměnu bez finančního postihu. V opačném případě hrozí finanční pokuta až 50.000 Kč a zákaz využívání starého neekologického kotle.  

 

Pokud výměnu kotle zvažujete, tak nás neváhejte obratem kontaktovat. Velice rádi vám pomůžeme nejen s výměnou ale i se samotnou žádostí o kotlíkovou dotaci.

 

 

Užitečné informace

Zpracování osobních údajů Kariéra | Rady a tipy  | Ke stažení

KOHO PODPORUJEME

2021 © Manta Energy a.s.