Jaké jsou části celkové ceny za dodávku elektřiny

Je tu opět vyúčtování za elektřinu? Zjistěte, za co všechno platíte

Víte, za co platíte, když doma stisknete vypínač a rozsvítíte, když si dáte nabíjet telefon nebo pečete v elektrické troubě bábovku? Správně, je to snadné, za elektřinu. Neptáme se však jen tak. Mnohdy lidé platí složenky, aniž by věděli, za co vlastně.

Právě cena elektřiny je totiž složená z více částí, a není v ní jen cena za skutečně spotřebovanou energii. V základu se cena za elektřinu dělí na dvě hlavní části – regulovanou a neregulovanou. Co to znamená? Složka regulovaná je pevně regulovaná státem a její součástí jsou různé poplatky spojené s „dopravou“ elektřiny po přenosové soustavě k vám. Složku neregulovanou potom tvoří samotná cena elektřiny, tzv. silová elektřina.

Pojďme se společně zevrubněji podívat, z čeho se celková částka za elektřinu skládá.

Zjistěte za co platíte

Regulovaná část

ato část je určena státem, konkrétně ji stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ), a je závazná a neměnná. Z toho vyplývá, že ji žádný dodavatel nemůže nijak měnit a pouze ji zohlední ve vyúčtování. Neovlivníte ji proto výběrem jakéhokoli dodavatele, protože u všech musí být stejná. Tvoří přitom v případě průměrného odběratele (domácnosti) více než polovinu z celkové částky za elektřinu, přibližně 57 %. Jde o náklady na distribuci elektřiny, tedy o náklady spojené s dodáním elektřiny z elektrárny až do vaší zásuvky.

Neovlivníte ji proto výběrem jakéhokoli dodavatele. Tvoří přitom v případě průměrného odběratele (domácnosti) více než poloviny z celkové částky za elektřinu, přibližně 57 %. Jde o náklady na distribuci elektřiny, tedy o náklady spojené s dodáním elektřiny z elektrárny až do vaší zásuvky.

 • Distribuční poplatky
  Tyto poplatky tvoří největší část regulované složky a náleží distributorům elektřiny, tedy společnostem, které vlastní a zajišťují údržbu elektrického vedení a umožňují dopravu elektřiny až k vám domů. Na území České republiky jsou tři hlavní distributoři (ČEZ, EG.D a PRE). Vedle toho existují Lokální distribuční sítě (LDS), kterých je přibližně 200 a jsou napojeny na hlavní distribuční sítě. To znamená, že celé území republiky je rozděleno do tří distribučních území, kdy každé území spravuje jedna distribuční společnost. Distributora si nelze vybrat, závisí na místě, kde žijete.
 • Poplatek za rezervovaný příkon
  Jinými slovy se tomuto poplatku říká poplatek za jistič. Jde o částku, která nezávisí na množství odebrané energie, ale na velikosti hlavního jističe. Platíte tak každý měsíc za určité množství energie, které je pro vaše odběrné místo rezervované v rozvodné síti. A to i když třeba odjedete na dovolenou a spotřeba energie je za určitý měsíc nulová.
 • Poplatek za systémové služby
  Z těchto poplatků je financována údržba národní energetické struktury, kterou spravuje státem vlastněná společnost ČEPS, a. s. Zjednodušeně řečeno jde o vedení vysokého napětí a s ním spojené technologie.
 • Příspěvek na obnovitelné zdroje
  Tímto příspěvkem, který platí každý spotřebitel elektřiny, je dotována výkupní cena energie z obnovitelných zdrojů. Vypočítává se dvěma způsoby, přičemž je zákazníkovi účtována ta cena, která je výhodnější. Především větším odběratelům se vypočte podle kapacity hlavního jističe. Většina domácností však přispívá podle spotřebované MWh – odebrané množství elektřiny v MWh se vynásobí částkou 495 korun bez DPH. Účelem příspěvku je minimalizovat problémy se zdroji energie v budoucnu, kdy hrozí vyčerpání stávajících kapacit tradičních zdrojů energie jako je uhlí.
 • Poplatek operátorovi trhu (OTE)
  Pod zkratkou OTE se skrývá Operátor trhu s elektřinou, což je státem vlastněná akciová společnost, která je  evidenčním a statistickým orgánem. Například se stará o předávání informací o spotřebě jednotlivým dodavatelům a eviduje jednotlivé přechody zákazníků od jednoho dodavatele k jinému.

Neregulovaná část

V tomto oddílu se již „skrývá“ cena silové elektřiny, která je plně v kompetenci každéJedná se o cenu a spotřebovanou energii v Mwhenergetické společnosti. Jedná se o cenu a spotřebovanou energii v Mwh. Tato cena je stanovena ve smlouvě, kterou máte s vaším dodavatelem elektřiny. 

I neregulovanou část ceny elektřiny tvoří více složek.
 • Cena za samotnou spotřebovanou elektřinu – komoditu (za každou odebranou MWh)
 • Fixní poplatek za správu odběrného místa
  Tento poplatek se hradí měsíčně, a to i v případě, že žádnou elektřinu nespotřebujete. Je vázaný na elektroměr.
 • Daň z elektřiny
  Ani elektřina není oproštěna od daní. Daň z elektřiny se platí za každou spotřebovanou kWh a je uplatňována na veškerou vyrobenou elektřinu s výjimkou elektřiny pocházející z  obnovitelných zdrojů.

Užitečné informace

Zpracování osobních údajů Kariéra | Rady a tipy  | Ke stažení

KOHO PODPORUJEME

2021 © Manta Energy s.r.o.